Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hoặc Cơ sở cấp cứu.
Nếu bạn có ghi nhận bất kỳ tác dụng ngoại ý nào nghi do sử dụng sản phẩm Calcium Corbiere, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hay Dược sĩ để được tư vấn và gởi email đến địa chỉ: pharmacovigilance.vietnam@sanofi.com. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc Y khoa nào liên quan đến Calcium Corbiere, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hay Dược sĩ để được tư vấn và gởi email tại đây

Đặt câu hỏi

*